Szakálos Kata

Szakálos Kata

Gyógypedagógus, Logopédus, Pszichopedagógus

A Borsóházban elsősorban azoknak a gyermekeknek tudok segítséget nyújtani, akiknél nyelvi késés, artikulációs problémák,  beszédészlelési-, beszédértési-, beszédfolyamatossági zavarok merülnek fel. Szeretettel várom azokat a gyermekeket is, akik az írás-olvasás területein tapasztalt nehézségeiket szeretnék leküzdeni. Továbbá, különösen közel áll hozzám a korai beszédfejlesztés, így szívesen fogadom beszédindításra az egészen kicsi korosztályt.  

Gyógypedagógiai tanulmányaimat logopédia és pszichopedagógia szakirányokon végeztem a MATE Kaposvári Campusán. Az egyetemi évek alatt már főállású logopédusként tevékenykedtem, így az elméleti tudást hamar gyakorlati tapasztalattá fordíthattam. Tanulmányaim során lehetőségem volt tudásomat az állatasszisztált terápiák és a jelnyelv területén is bővíteni. Jelenleg a Borsóházba érkező gyermekek mellett számos Baranya megyei óvoda logopédiai ellátását végzem szakszolgálati logopédusként.

Borsóház-Pécs Nemzetközi Intenzív Terápiás Központ

TÁMOGATÁS