Gyimesi Nóra

Gyimesi Nóra:


Gyógypedagógusként hiszek abban, hogy az eltérő fejlődésű gyermekek gazdagítják társadalmunkat, értékük különlegességükben rejlik. A gyermekekkel és családjaikkal történő találkozások mind lehetőséget jelentenek arra, hogy ezeket az értékeket támogassuk, kölcsönösen tanuljunk egymás világáról. Azt gondolom, hogy az alapítvány megálmodott célja és keretei jó lehetőséget adnak mindannyiunk számára arra, hogy egy védett, támogató, bizalomra épülő közegben támogassuk az érintett gyermekek fejlődését, hosszabb távon pedig társadalmi beilleszkedésük alapjait.


 A szolgáltatások részletes bemutatása:


●    Gyógypedagógiai vizsgálat 12.000,- Ft
A gyógypedagógiai vizsgálat célja lehet egy-egy képességterület (pl. szociális és kommunikációs vagy kognitív képességek) vagy problémás viselkedés mélyebb megértése, részletesebb feltárása, illetve nagyobb változások pl. óvoda vagy iskolakezdés előtti állapot és fejlettség megállapítása. A vizsgálatot minden esetben folyamatként kezeljük, melynek első lépése a szülőkonzultáció, ahol részletesen feltárjuk a jelen állapotot, a szülők megélését gyermekük fejlődésével kapcsolatban. Ezt követően 3-4 alkalommal találkozunk az érintett gyermekkel, annak érdekében, hogy játékos keretben feltérképezzük erősségeit és nehézségeit, illetve részletesebb képet kapjunk a vizsgált területek működéséről. A vizsgálat tapasztalatait minden esetben írásos vélemény formájában rögzítjük, szükség esetén javaslatot teszünk a további kivizsgálásra, terápiára.
Milyen esetben indokolt a vizsgálat?
• beilleszkedési nehézségek
• problémás viselkedések
• tanulási nehézség vagy részképesség problémák (pl. nehezített az olvasás, írás,
számolás tanulás folyamata)
• figyelem és aktivitás zavarai
• bizonytalanság az óvoda vagy iskolakezdést illetően


●    Szülőkonzultáció 10.000,-Ft/alkalom
A gyermekek fejlődésének egy-egy állomása vagy időszaka szülőként különösen megterhelő lehet. A szülőkonzultáció a gyermekkel történő foglalkozások és az otthoni illetve intézményi környezet között hivatott hidat képezni. Elsődleges célunk, hogy a család kapjon segítséget abban, hogy gyermekük működését jobban értsék, ezen keresztül az együtt töltött idő kiegyensúlyozottabban teljen. A szülőkonzultáció lehetőséget ad a szülők számára a gyermek fejlődésének követésére, adaptív stratégiák közös kialakítására, a nehezebb helyzetek átkeretezésére.


●    Egyéni foglalkozás 10.000,-Ft/alkalom
Az egyéni foglalkozások a család és a gyógypedagógus által közösen megfogalmazott célok mentén szerveződnek. A gyógypedagógiai célú foglalkozások minden esetben egyénre szabottan, a gyermek általános állapotát figyelembe véve, játékos formában szerveződnek. A foglalkozások során igyekszünk olyan eszközökkel segíteni a gyermek fejlődését, mely az otthoni és intézményi környezetben is adaptálható.


●    Kiscsoportos foglalkozás 7.000/alkalom/fő A csoport indítás előzetes egyeztetés alapján kerül megrendezésre.
A kiscsoportos foglalkozások ereje a gyermekek közötti spontán interakciókban rejlik, mely egy kontrollált, folyamatos visszajelzésre érzékeny közegben zajlik. A csoportos alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy kortárs közösségben szerezzünk tapasztalatokat, melyeket közösen tudunk értékelni, megerősíteni. A csoportok mindig egy-egy cél köré szerveződnek, ugyanakkor a gyermekek eltérő működése színesíti az alkalmak sorozatát.

RÓLUNK

A Borsóház-Pécs Nemzetközi Intenzív Terápiás Központ 2009 óta végzi CP-s (Cerebral paresis), genetikai, születési rendellenességből vagy traumából, balesetből eredő sérült, halmozottan sérült páciensek rehabilitációját önálló terápiás szemlélet és saját fejlesztésű módszer szerint. A Borsóház Pécs Alapítvány által működtetett terápiás központ, ahol okleveles gyógytornászok, terapeuták és konduktorok segítenek fejleszteni a mozgássérült gyermekeket.

TÁMOGATÁS